REFERENSI NAMA ISLAMI BAGI ANAK KITA

No comments:
08 May 2015A

Aban --------Perbuatan yang sangat jelas
Abbad -------Ahli/yang banyak beribadah
Abid --------Ahli ‘ibadah
Abir --------Yang melewati, musafir
Abiy --------Kepribadian yang kuat yang pantang tunduk terhadap tekanan
Abqary ------Yang jenius
Abud --------Ahli ibadah
Abyan -------Yang lebih jelas
Adib --------Sastrawan
Adil --------Yang adil
Adnan -------Salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
Affan -------Yang banyak menjaga kesucian dirinya
Afif --------Yang menjaga kesucian dirinya
Ahmad -------Yang terpuji
Aif ---------Yang menjaga kesucian dirinya, penjijik
Aisy --------Yang hidup
Ajam --------Orang asing, selain ‘Arab
Aji ---------Dinisbatkan kepada kata ‘aajj ; gading
Akram -------Yang lebih mulia
Ali ---------Yang tinggi, nama khalifah ke-empat, ‘Ali bin Abi Thalib
Alim --------Yang berpengetahuan, seorang ‘alim
Allaf -------Yang memberi makanan binatang
Alqamah -----Nama seorang shahabat
Aman --------Rasa aman
Amin --------Yang dapat dipercaya
Amir --------Emir, pemimpin, yang memerintahkan
Ammar -------Yang panjang umur
Ammiy -------Yang ‘awam, biasa
Amru --------Nama seorang shahabat ‘Amru bin al-‘Ash
Anis --------Yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan
Anwar -------Yang lebih bercahaya
Aqid --------Yang beraqad, berjanji
Aqil --------Yang berakal, cerdas
Aqqad -------Yang banyak beraqad, berjanji
Arafat ------Jamak dari ‘arafah;nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji
Arhab -------Yang lapang dada
Arib --------Yang cerdik dan berakal
Arif --------Yang mengetahui, mengenal
Arkan -------Pondasi, pokok
As’ad -------Yang lebih bahagia
Asad --------Singa (lambang keperkasaan)
Ashil -------Yang asli
Asmar -------Yang berkulilt coklat, abu-abu
Asyhab ------Warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa
Asyqar ------Yang berambut pirang
Asyur -------Ke-sepuluh
Atha’ -------Pemberian
Athif -------Yang lembut, penuh kasih
Aththar -----Yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi
Aththas -----Yang bersin, nama suku di Yaman
Atid --------Yang selalu hadir
Atiq --------Hamba yang dimerdekakan,sebutan buat Ka’bah (al-Baitul ‘Atiq)
Awwab -------Yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud AS
Ayib --------Yang kembali
Ayid --------Yang kembali
Ayyasy ------Yang panjang umur, penjual roti
Ayyub -------Yang banyak kembali, nama nabi
Azil --------Yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri
Azzam -------Yang berkemauan kuat (bertekad bulat)

B

Badr --------Bulan purnama
Badri -------Julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar
Bady --------Yang terlihat secara jelas
Badzil ------Yang berusaha dengan sekuat tenaga
Bahi --------Yang cerdik dan baik, yang berbangga
Bahij -------Yang ceria, elok
Bahri -------Yang dinisbatkan kepada laut
Baqir -------Yang memiliki kedalaman ilmu
Barakat -----Keberkahan yang banyak
Bari’ -------Yang menonjol dalam setiap pekerjaan
Barraq ------Yang berkilauan, cemerlang
Bashri ------Yang dinisbatkan kepada kota Bashrah
Basil -------Yang sangat berani
Basim -------Yang tersenyum
Basyir ------Yang memberikan kabar gembira
Basysyar ----Yang banyak memberikan kabar gembira
Bilal -------Air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan
Burhan ------Bukti, argumentasi Read More..

D

Daffa’ ------Yang (banyak) mempertahankan diri
Dafi’ -------Yang mempertahankan, mendorong, motivasi
Dalil -------Penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan
Daly --------Buah anggur yang tidak terlalu hitam
Dany --------Yang dekat
Daris -------Pelajar
Daud --------Nama Nabi
Dhabith -----Kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya
Dhahhak -----Yang banyak tertawa
Dhahik ------Yang tertawa
Dhaif -------Tamu
Dhamin ------Yang menjamin, menanggung
Dhamir ------Perasaan
Dhawy -------Bercahaya
Dhiman ------Jaminan
Dhubaib -----Diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak
Dhuha -------Waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir

F

Fa`iq -------Baik;istimewa;lebih menonjol dari yang lain
Fadhal ------Kebaikan; tambahan; lebihan sisa
Fadhil ------Orang yang berbudi; yang utama; yang layak dihargai
Fady --------Tawanan yang ditebus
Fahd --------Macan kumbang/tutul
Fahim -------Orang yang paham, mengerti
Fahmy -------Bersifat pemahaman
Fairuz ------Nama batu permata
Faishal -----Yang memisahkan antara yang haq dan yang bathil
Faiz --------Pemenang; orang yang beruntung; orang yang sukses
Fajr --------Fajar, shubuh
Fakhir ------Orang yang bangga; mewah; terhormat
Fakhry ------Kebanggaaku; yang bersifat kebanggaan
Falah -------Keberuntungan; kemenangan
Falih -------Lurus; cocok
Fannan ------Orang yang ahli seni; memiliki seni/bakat
Faqih -------Ahli Fiqih; orang yang sangat paham
Farhan ------Gembira; suka cita
Fari` -------Tinggi menjulang; perawakan tinggi
Farid -------Tidak ada bandingannya; sendirian
Faris -------Penunggang kuda; pemilik kuda;singa; pandai
Farras ------Cerdas dan tajam pemikirannya
Faruq -------Orang yang memisahkan antara haq dan batil
Fashih ------Orang yang fasih dan lancar berbicara
Fathin ------Cerdik
Fatih -------Penakluk; pemimpin; pembuka
Fauzan ------Keberuntungan; kemenangan
Fawwaz ------Orang yang mendapatkan keberuntungan
Fayi` -------Harum baunya
Fayyadh -----Orang yang mulia; kinayah bagi orang yang suka berderma
Fikry -------Yang bersifat pemikiran
Firazdaq ----Serpihan-serpihan roti
Fu`ad -------Hati;akal
Fudlail -----Nama seorang ulama terkenal ‘Fudlail bin ‘Iyadl’

G

Ghâbir ------Orang yang asing; anak jalan
Ghâlib ------Orang yang menang; yang banyak
Ghâly -------Bersifat mahal; berharga
Ghâmid ------Orang yang memasukkan pedang ke sarungnya
Ghâmidy -----Orang yang kabilahnya Ghâmid (dinisbatkan kepadanya)
Ghandr ------Pemuda yang tampan
Ghannâm -----Orang yang menggunakan kesempatan
Ghâssal -----Pencuci, pembasuh
Ghassân -----Air wadi di padang pasir
Ghayr -------Memiliki ghirah/kecemburuan terhadap agama yang tinggi
Ghayyâts ----Hujan yang banyak
Ghâzy -------Orang yang berperang
Ghulâm ------Anak laki-laki

H

Ha`il -------Yang menakutkan; yang luar biasa
Habib -------Orang yang dikasihi
Hady --------Yang memberi petuntuk; leher; singa
Hafizh ------Yang memelihara, menjaga, yang menghafal
Haidar ------Pemberani
Hajid -------Orang bertahajud
Hajjaj ------Yang banyak melaksanakan haji,punya argumentasi
Hakam -------Hakim, pemutus hukum, wasit
Halif -------Rekanan, sekutu, kongsi
Hamdan ------Yang banyak memuji
Hamid -------Yang memuji, bertahmid
Hammad ------Yang banyak memuji
Hammam ------Orang yang mempunyai ambisi yang kuat
Hanbaly -----Pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal
Hani` -------Orang yang berbahagia; pembantu; menyenangkan
Hanif -------Yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus
Harits ------Salah satu nama yang dianjurkan oleh Nabi SAW
Hasan -------Yang baik, bagus, indah, nama cucu Rosul
Hashshad ----Yang banyak mendapatkan (sesuatu)
Hassan ------Yang banyak baiknya, keindahannya
Hasyid ------Yang mengumpulkan, menghimpun orang
Hasyim ------Pemerah susu yang pintar; gunung yang indah
Hatim -------Orang yang diserahi perkara
Hayyan ------Hidup
Hazim -------Yang berkemauan keras dan bersikap tegas
Hibban ------Yang banyak dikasihi
Hilal -------Bulan sabit; bayi yang montok
Hilmi -------Tenang dalam bertindak
Himyar ------Nama suku di Yaman
Hisyam ------Kemuliaan; kedermawanan
Humam -------Pemberani; besar ambisinya
Husain ------Yang bagus, indah (diminutif dari kata husn)
Husam -------Pedang yang tajam

I

I’tisham ----Berpegang teguh
Ibad --------Jamak dari kata ‘abd ; hamba
Ied ---------Hari besar, perayaan
Iklil -------Mahkota
Ikrimah -----Nama seorang shahabat, ‘Ikrimah bin Abu Jahal
Imad --------Pondasi, tiang
Imam --------Pemimpin
Imarah ------Penta’miran, peramaian
Irfan -------Kebaikan
Isham -------Berpegang teguh
Ishmat ------Penjagaan, pegangan
Islam -------Keislaman
Iwadh -------Pengganti
Iyhab -------Pemberian
Izzat -------Keagungan, kebanggaan, ‘izzah

J

Jadid ----------- Baru
Jaiz ------------ Boleh
Jalal ----------- Keagungan
Jamal ----------- Keindahan
Jam'an ---------- Dua pasukan
Jamhari --------- Kelompok manusia
Jamil ----------- Indah
Jarullah -------- Tetangga Allah
Jasim ----------- Badan-Fisik
Jasir ----------- Keberanian
Jauhar ---------- Permata
Jawad ----------- Pemurah
Jawahir --------- Permata-permata
Jibril ---------- Malaikat Jibril
Jihad ----------- Perjuangan
Jiyad ----------- Yang Baik
Jubair ---------- Nama Ulama Besar
Jubran ---------- Nama Sastrawan
Juhair ---------- Suara Nyaring-Lantang
Junaid ---------- Tentara
Jundi ----------- Prajurit
Jamaluddin ------ Keindahan agama

K

Kadhim -------- Menahan Diri
Kamal --------- Kesempurnaan
Kamaluddin ---- Kesempurnaan agama
Kamil --------- Sempurna
Khabir -------- Yang mengetahui dengan sebenarnya
Khairi -------- Kebaikan
Khairon ------- Kebaikan
Khairuddin ---- Kebaikan Agama
Khairullah ---- Kebaikan (dari) Allah
Khalaf -------- (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama
Khaldun ------- Nama seorang ahli sejarah
Khalil -------- Kesayangan
Khalis -------- Murni
Khatib -------- Orang yang berkhotbah
Khattab ------- Ahli pidato
Khidhir ------- Orang shaleh kawan nabi Musa as
Khodhi' ------- Orang yang rendah hati
Khosyi' ------- Orang yang khusyu' dalam shalat
Khozin -------- (1) Penyimpan harta (2) Bendahara

L

Labib -------------Cerdik, munasabah
Labid -------------Nama sahabat nabi Muhammad SAW
Lais --------------Berani
Lamani ------------Kegemilanganku
Lami' -------------Mengkilat
Lamin -------------Kepercayaan
Latif -------------Lembut, bersopan
Lazim -------------Tetap
Lazman ------------Tetap
Liaqat ------------Kebolehan, keupayaan
Liwauddin ---------Panji agama
Liwaun Nasari -----Panji kemenangan
Lizam -------------Yang mendiami
Lubaid ------------Yang kaya
Lubawi ------------Yang pintar

Lujaini -----------Keputihan, perak
Lukman ------------Nama nabi, bijaksana
Luqman ------------Nama orang yang bijaksana
Luqmanul hakim ----Luqman yang bijaksana
Lutfan ------------Lemah lembut
Lutfi -------------Kehalusanku
Lutfil ------------Taufik Allah
Lutfilah ----------Taufik Allah
Lutfir Rahman -----Pertolongan Allah
Luth --------------Nama nabi
Luthfi ------------Lembut
Luzman ------------Tetap
PEREMPUAN

A


Aabidah ---- Tekun beribadah
Aafiyah ---- Sehat - Selamat
Aamal ------ Harapan-harapan
Aaminah ---- Dapat dipercaya - Aman Aathifah --- (1) Belas Kasih (2) Perasaan Aathirah --- Harum
Adawiyah --- Seorang wanita Sufi Adibah ----- Beradab
Adilah ----- Adil, Yang sebaya
Afaf ------- Punya Harga diri
Afifah ----- Punya harga diri
Afnan ------ Pepohonan Yang berbuah Afra ------- Malam 13 Purnama
Afrah ------ Hiburan-Kesenangan
Ahlam ------ Impian
Aidah ------ Kembali berhari raya
Ainiyah ---- Pohon rimbun yang bersemi Aisyah ----- Istri Rasulullah saw
Akifah ----- Wanita yang beri'tikaf dimasjid Alifah ----- Ramah tamah dalam bersahabat
Alilah ----- Yang memakai wewangian Aliyah ----- Tinggi
Amani ------ Cita-cita, Keinginan Amimah ----- Tubuh lenjang
Aminah ----- Dapat dipercaya
Amirah ----- Ratu
Amjad ------ Mulia
Anan ------- Awan - Cakrawala
Anbar ------ Wangi-wangian
Anisah ----- Teman Penghibur
Arafah ----- Padang 'Arafat
Arikah ----- Pelaminan
Ariqoh ----- (1) Baik budi, (2) Mulia asalnya
Arwa ------- Memberi Minum sampai puas
Asiah ------ (1). Istri Firaun (2) Obat Asiilah ---- Lemas dan Halus
Asilah ----- Penyapu minyak wangi Asirah ----- Tawanan Perang
Asla ------- Bergerak lunak

Asma ------- Putri Abubakar Assidiq Ra Asmahan ---- Nama Tokoh Wanita Athiyyah --- Pemberian
Atikah ----- (1) Pemurah (2) Yang murni Azhaar ----- Bunga-bunga
Azizah ----- Perkasa – Mulia

B

Badiah ------- Indah
Badilah ------ Pengganti
Badriyah ---- Bulan Purnama
Bahijah ------ (1) Kesenangan (2) Keindahan
Bahirah ------ Elok
Bahirah ------ Elok - Indah
Bahiyah ------ Cemerlang - Indah
Bahjah ------- (1) Kesenangan (2) Keindahan
Bakhitah ----- Orang yang beruntung
Balqis ------- Ratu Istri Nabi Sulaiman As
Bananah ------ Ujung jari jemari
Bariah ------- Mahir - Cantik
Barizah ------ Menonjol
Barokah ------ Berkah
Bashirah ----- Bijaksana - Berakal
Basimah ------ Selalu senyum
Basmah ------- Seyuman
Bassamah ----- Selalu Senyum
Basyirah ----- Pemberi Kabar gembira
Bayyinah ----- Bukti - Dalil
Buraidah ----- Dingin
Burairah ----- Berbakti - berbuat baik
Burdah ------- Mantel
Bustan ------- Taman - Kebun
Busyra ------- Kabar gembira

D

Daamah ------ Tiang - Pilar
Daimah ------ Tetap - Langgeng
Daiyah ------ Juru Dakwah
Dalal ------- Petunjuk
Daliah ------ Alat Pengambil Air
Dalilah ----- (1) Bukti (2) Penunjuk Jalan
Daniah ------ Buah yang mudah dipetik
Dariah ------ Lembah lembut
Darin ------- Nama Bunga
Daulah ------ Kerajaan
Dawamah ----- Terus menerus
Dianah ------ Agama
Dinar ------- Uang Mas
Durriyah ---- Cahaya Mutiara
Durroh ------ Mutiara
Dzaibah ----- Menghalau
Dzihni ------ Pemahamanku - Pengertianku
 

F

Faadhilah --- Yang Mulia
Fadhilah ---- Keutamaan - kemuliaan
Fadiyah ----- Menyelamatkan - tembusan
Fahimah ----- Memahami
Faiqoh ------ Mengungguli
Fairuz ------ Permata
Faizah ------ Menang
Fakhirah ---- Kebanggaan
Fakhriyah --- Kebanggaan
Farah ------- Kesenangan
Farhanah ---- Bergembira - Senang
Faridah ----- (1) Tunggal (2) Permata yang mahal
Farihah ----- Gembira
Fat-hiyah --- Pembukaan
Fatimah ----- Putri Rasulullah Saw
Fatin ------- Mengagumkan - Menarik perhatian
Fatinah ----- Mengagumkan - Menarik perhatian
Fauziyah ---- Kemenangan
Fikriyah ---- Pemikiran
Firdaus ----- Nama Surga tertinggi
Firyal ------ Nama Putri kerajaan Mesir
Fitriyah ---- Fitrah kemanusiaan

G

Ghaida ------ Berawan
Ghalibah ---- Menang
Ghanimah ---- Penghasilan (kasab)
Ghazalah ---- Matahari waktu terbit
Ghina ------- Kekayaan
Ghoniyyah --- Kaya
Ghusun ------ Tangkai-tangkai pohon

H

Habibah ----------- Kesayangan
Hadiah ------------ Pemberian (hadiah) - Pemberi petunjuk
Hafidah ----------- (1) Pembantu (2) Cucu
Hafidhah ---------- (1) Pemelihara (2) Penghafal
Hafidhah ---------- Pemelihara
Hafshah ----------- Istri Rasulullah Saw
Haibah ------------ Wibawa
Haifa ------------- Sangat dahaga
Haija ------------- Peperangan
Hailah ------------ Mengeruk tanah
Hajar ------------- Istri Nabi Ibrahim As
Hajidah ----------- Senang shalat tahajjud
Hakimah ----------- Arif bijaksana
Halifah ----------- (1) Sangat dahaga (2) Berpinggang langsing
Halilah ----------- Wanita keluarga
Halimah ----------- Sabar dan berakal
Hamamah ----------- Burung merpati
Hamidah ----------- Bertahmid
Hamidah ----------- Selalu memuji Allah
Hana -------------- Rezki tanpa kepayahan
Hanan ------------- (1) Kasihan (2) rezki (3) Berkah
Haniah ------------ Yang mengucap selamat
Hanifah ----------- (1) Lurus (2) Muslimah yang teguh
Hanunah ----------- Yang amat mengasihani
Hasanah ----------- Kebaikan
Hashinah ---------- Benteng yang kuat
Hasibah ----------- Dari keturunan yang terhormat
Hasna ------------- Cantik
Hauda ------------- Burung kasuari
Hawa -------------- Istri Nabi Adam As
Hayat ------------- Kehidupan
Hazimah ----------- Wanita yang sangat teliti
Hibah ------------- Pelimpahan
Hidayah ----------- Petunjuk
Hilalah ----------- Bulan sabit
Hindun ------------ Sahabat Wanita
Hisanah ----------- Cantik
Huda -------------- Petunjuk
Hulwah ------------ Manis
Humaimah ---------- Nama perempuan
Humaira ----------- Yang berpipi merah
Huriyah ----------- (1) Bermata elok (2) Pengikut setia
Husna ------------- Kebaikan
Husniah ----------- Indah
Husnul Khotimah --- Kesudahan yang baik
Huwaida ----------- Lemah lembut

I

Ibtihaj ---- Kesenangan
Ibtihal ---- Mohon kepada Allah
Ibtisam ---- Seyuman
Iffah ------ Tahu harga diri
Iftikhar --- Kebanggaan
Iftinan ---- (1) Mengagumkan (2) Menarik perhatian
Ikbar ------ Mengagumkan
Ikhtiar ---- (1) Upaya dan Usaha (2) Pilihan
Iklil ------ Mahkota
Ikram ------ Memuliakan
Imarah ----- Pembangunan - Kemakmuran
Imtinan ---- Anugrah Ilahi
Inaan ------ Pemberian kenikmatan
Inan ------- Tali kendali
Inayah ----- Perlindungan
Insaf ------ Kesadaran
Insyirah ----(1) Kegembiraan (2) Kelegaan hati
Intishar --- Kemanangan
Irbah ------ Pikiran tajam - Akal
Irtiyah ---- Kesenangan
Isaaf ------ Pertolongan
Isad ------- Yang membahagiakan
Ismah ------ Terhindar dari dosa
Istiqomah ---Kelurusan - ketulusan
Izdihar ---- Berkilau

J

Jalilah ------ Mulia - Agung
Jamilah ------ Cantik
Jaudah ------- Indah utama
Jauharah ----- Batu permata
Jauza -------- Nama bintang
Jauzah ------- Kenari
Jihan -------- Nama tokoh wanita
Jinan -------- Surga-surga
Juhainah ----- Taman - Kebun
Juhairah ----- Nyaring - Lantang
Jumanah ------ Mutiara
Junnah ------- Perisai
Juwairiyah --- Nama Wanita

K

Kadhimah ------ Yang dapat menahan diri
Kalilah ------- Lemah
Kamilah ------- Sempurna
Kamilia ------- Pepohonan yang selalu hijau
Karimah ------- Mulia
Kauthar ------- Kenikmatan yang banyak
Kawakib ------- Bintang-bintang
Khadijah ------ Istri Rasulullah Saw
Khairiyah ----- Kebaikan
Khairunnisa --- Sebaik-baik wanita
Khaizuran ----- Rotan
Khalda -------- Langgeng
Khalidah ------ Langgeng
Khalifah ------ Pengganti
Khalilah ------ Kesayangan
Khalishah ----- Murni
Khansa -------- Seorang pejuang Muslimah
Kharidah ------ (1) Anak gadis (2) Mutiara yang belum dilubangi
Khaulah ------- (1) Sahabat Wanita terkenal (2) Rusa betina
Khayyirah ----- Baik hati
Khazinah ------ Harta yang tersimpan
Khotibah ------ Ahli pidato
Khotimah ------ Penutup - Pengakhiran
Khulaidah ----- Langgeng
Khuzaimah ----- Tali kendali

L

Labibah ---- Sehat akal dan cerdik
Laela ------ Malam yang gelap
Laimun ----- Buah jeruk yang manis Lamaa ------ Berkilau
Lathifah --- Lemah lembut
Layanah ---- Kehalusan - Kelemasan Lubna ------ Buah kenitu
Lujmah ----- Bukit yang datar
Lulu ------- Permata - Mutiara
Lumah ------ Kilauan
Luqyana ---- Perjumpaan kita
Luthfiyah -- Lemah lembut

M

Maghfirah ---- Pengampunan
Mahbubah ----- Disenangi - dicintai
Mahdiyah ----- Yang mendapat hidayah
Mahfudhah ---- Terpelihara
Mahiroh ------ Pandai - cakap
Maimanah ----- Keberkahan
Maimunah ----- Yang diberkahi Allah
Maisaroh ----- Ketenangan
Maisun ------- Berwajah dan bertubuh cantik
Majidah ------ Mulia
Maknunah ----- Menutup muka karena malu
Malihah ------ Cantik
Maniah ------- Mulia - Kuat
Maqbulah ----- Diterima permintaannya
Mardhiyah ---- Mendapat keridhoan Allah
Mariah ------- Istri Rasulullah Saw
Marwa -------- Berhati-hati dalam memikirkan
Marwah ------- Bukit Marwah di Masjidilharam
Maryam ------- Ibunda nabi Isa As
Maryana ------ Nama Orang
Masarrah ----- Kesenangan
Mashumah ----- Bebas dari dosa
Masiikah ----- Nama wanita sahabat nabi
Masyithoh ---- (1) Penyisir rambut (2) Yang mati syahid oleh Firaun
Mawaddah ----- Cinta kasih
Muazarah ----- Bantuan - Pertolongan
Mudhiah ------ Menyinari
Mudrikah ----- Dapat memahami
Mufidah ------ Memberi manfaat
Muhajirah ---- Yang berhijrah
Mukhbitah ---- Tunduk patuh
Muminah ------ Beriman
Mumtaz ------- Istimewa
Muna --------- Cita-cita
Munibah ------ Berinabah (Taubat)
Munifah ------ Kedudukan yang tinggi - menonjol
Muniroh ------ Bercahaya
Munisah ------ Teman yang menyenangkan
Muqsithoh ---- Yang berbuat adil
Muslimah ----- Beragama Islam
Mustajabah --- Terkabul Do'anya
Muthiah ------ Taat
Muthmainnah -- Tenang - Tentram
Muznah ------- Berdandan bagus

Q


Qatrunnada --- Tetesan embun
Qoidah ------- Pemimpin
Qomar -------- Bulan
Qomariah ----- Berdasar bulan
Qoniah ------- Merasa puas dan rela Qonitah ------ (1) Taat - Berbakti (2) Shalat lama berdiri
Qoriah ------- Pembaca
Qoribah ------ Dekat
Qorirah ------ Pandangan yang sejuk Qosamah ------ Keindahan dan kecantikan
Qurratuain --- Sedap dipandang mata

R

Rahimah ---- Kasih sayang
Rahmah ----- Kasih sayang
Raihanah --- Tanaman yang harum baunya
Raja ------- Harapan
Ramlah ----- Tokoh sahabat wanita Ramziyah --- Isyarat
Rania ------ Mempesona
Rannan ----- Gemerincing
Raqwan ----- Kemajuan
Rasanah ---- Tempat pemberhentian Rasyidah --- Mendapat Petunjuk Raudhah ---- Taman
Rifa ------- Setuju - Mufakat
Rifat ------ Tinggi Martabatnya
Rifdah ----- Pemberi pertolongan
Rihab ------ Luas dan lebar
Riham ------ Hujan Gerimis yang berkepanjangan
Robiah ----- Yang keempat
Rodhiyah --- Ridho
Rofiah ----- Derajatnya tinggi
Rofidah ---- Papan atap - Pemberi pertolongan
Rofifah ---- Berahlak baik
Rofilah ---- Anggun - Mewah
Rohidah ---- Lembut
Rohifah ---- Tipis
Roidah ----- Pemimpin
Roiqoh ----- Bening - Murni
Rojihah ---- Mantap timbangannya Rojiyyah --- Yang diharapkan
Romizah ---- Orang yang terhormat Roninah ---- Gemerincing
Roqiqoh ---- Lembut
Rosmiyah --- Secara resmi
Rosyadah --- Petunjuk jalan lurus Rosyiqoh --- Bentuk tubuh yang indah Rozinah ---- Serius dalam perilaku Rudainah --- Yang memintal benang Ruqayah ---- (1) Kemajuan (2) nama Putri Nabi Saw
Rusydah ---- Petunjuk jalan lurus Ruwaidah --- (1) Berhati-hati (2) Perlahan-lahan

S

Saadah ------ Kebahagian
Saarah ------ Istri Nabi Ibrahim
As Sabikah ----- Wanita sahabat Nabi Saw
Sadidah ----- Jitu - Tepat sasaran - Benar
Sadiyah ----- Berbahagia
Safanah ----- (1) Membuat kapal (2) Angin agak keras
Saidah ------ Berbahagia
Saifanah ---- Lenjang seperti pedang terhunus
Sajidah ----- Bersujud
Sakinah ----- Ketenangan - ketentraman
Salimah ----- Selamat
Salma ------- Selamat
Salsabila --- Mata air disurga
Salwa ------- Burung puyuh
Samihah ----- Lemah lembut
Samirah ----- Teman ngobrol
Samiyah ----- Kedudukan Tinggi
Sana -------- Kenaikan Tingkat derajat
Saninah ----- Promosi - Kenaikan tingkat
Satirah ----- Wanita yang menutup-nutupi aib dan dosanya
Sausan ------ Bunga Lili
Sayyidah ---- Pemimpin
Shiddiqah --- Membenarkan
Shidqiyah --- Benar - jujur
Shifwah ----- Sahabat yang akrab
Shoba ------- Berkelakuan anak muda Shobah ------ Pagi hari
Shobiroh ---- Bersabar
Shoda ------- Gema
Shodiqoh ---- Benar - jujur
Shofa ------- Bukit Sofa di Masjidilharam
Shofa ------- Kejernihan
Shofhah ----- (1) Pemaafan (2) Halaman buku
Shofiyah ---- Jernih
Shofiyyah --- Kawan tulus ikhlas
Shofwah ----- Keiklasan dalam cinta Shohwah ----- Kebangkitan
Sholehah ---- Baik
Shubhiyah --- Pagi
Siham ------- Anak panah
Sirin ------- Wanita sahabat Nabi Saw
Slamah ------ Keselamatan
Suad -------- Bahagia
Suda -------- Bahagia
Suhailah ---- (1) Mudah (2) Suka mengalah
Suhaimah ---- Keberuntungan
Sukainah ---- Tenang - tentram
Sulaimah ---- Selamat
Sulthanah --- Penguasa Wanita Sumayyah ---- Kebanggaan
Sunbulah ---- (1)Nama Bintang (2) Tangkai yang berbuah
Sundus ------ Sutra
Sunniyah ---- Penganut ahlussunnah
Syadiyah ---- (1) Pandai menyanyi (2) Menyamakan
Syafiqoh ---- Belas kasih
Syafiyah ---- Sembuh sehat
Syahidah ---- Mati syahid
Syahirah ---- Terkenal - Ternama
Syahrazad --- Nama wanita dahulu
Syaikhoh ---- (1) Gelar Kehormatan (2) Lanjut Usia
Syairah ----- (1) Pandai Menyusun Syair (2) Perasa
Syakirah ---- Mensyukuri
Syakurah ---- Mensyukuri
Syamah ------ Lilin
Syamiyah ---- Tahi lalat pada wajah
Syamsiyah --- Berdasar hitungan matahari
Syarifah ---- Mulia
Syauqiyah --- Rindu
Syifa ------- Penawar - Penyembuh
Syirin ------ Nama wanita dahulu Syukriyah --- Bersyukur
Syulah ------ Pelita - Obor
[nama baik yang indah ]

T

Tahani ------ Ucapan Selamat
Tahiyyah ---- Kehormatan
Taibah ------ Yang bertaubat
Tamamah ----- Pelengkap - Penyempurna
Tamimah ----- (1) Kuat (2) Tangkal (3) Jimat
Taqiyyah ---- Bertaqwa
Thifal ------ Lembut dan halus
Thohiroh ---- Bersih - Suci
Thoiah ------ Taat - Patuh
Tholiqoh ---- Lancar (lidahnya) - Fasih
Thorfa ------ Menepi
Thorifah ---- Ucapan baru yang digemari
Thowaf ------ Tawaf mengelilingi Ka'bah
Thoyyibah --- Baik
Thufailah --- Lembut dan halus
Tsamarah ---- Buah
Tsana ------- Pujian
Tsarwah ----- Kekayaan
Tsawab ------ Pahala
Tsumamah ---- Nama wanita
Tsuraya ----- Nama Bintang
Tuada ------- Ketenangan
Tuhfah ------ Hadiah
[nama baik yang indah ]
admin

U

Ufairah ----- Pemberani
Ulfah ------- Persahabatan
Umaimah ----- Dari kata Umumah (keibuan)
Umairah ----- Nama wanita dahulu
Umamah ------ Cucu Rasulullah Saw. dari zainab
Umniah ------ Cita-cita
Umniati ----- Cita-citaku
Unaizah ----- Kambing betina
Urjuwanah --- Pohon yang kemerah-merahan
Uzdah ------- Ada unsur kelebihannya

W

Wadaah ----- Lemah lembut
Wadhiah ---- Yang bagus dan bersih
Wadiah ----- Titipan
Wafa ------ (1) Kesempurnaan (2) Merpati
Wafiyah ---- Sempurna
Wafiyyah --- (1) Merpati (2) Sempurna - Lengkap
Wahidah ---- Sendirian
Wajihah ---- Orang yang berkedudukan
Wardah ----- Bunga mawar
Washfa ----- Yang punya sifat tertentu
Washifah --- Anak atau pelayan perempuan dibawah umur
Wasilah ---- (1) Pendekatan diri kepada Allah (2) Kedudukan dan pangkat
Wasimah ---- Rupawan
Waziroh ---- Menteri wanita
Wiaam ------ Harmonis
Widad ------ Kasih saying
Wifaq ------ Kerukunan
admin

P

Yamamah ---- Burung tekukur
Yaqut ------ Permata Yakut
Yasirah ---- (1) Mudah (2) Sedikit
Yasmin ----- Bunga Yasmin
Yumna ------ kanan
Yusriyah --- Mudah
admin

Z

Zuhriyah --- Bunga
Zubaidah --- Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah
Zahirah ---- Berkilau
Zahiyah ---- Elok
Zahidah ---- Rendah hati - tidak rakus dunia
Zakiyah ---- (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih
Zarinah ---- Nama wanita dahulu
Zurarah ---- Nama burung
Zanirah ---- (1) Kecil dan lembut (2) tali
Zakhruf ---- (1) Emas (2) Keindahan sesuatu
Zainab ----- (1) Putri Rasulullah Saw
(2) Pokok yang indah dan wangi
Zahrah ----- Bunga
Zaimah ----- Pemimpin
Zamzam ----- Air Zamzam
Zaidah ----- Suatu kelebihan
Zaitun ----- Buah Zaitun
Zulal ------ Tawar (air Tawar)
Zalfa ------ Kulit mutiara
Zulfa ------ Kedudukan yang dekat
Zuhur ------ Bunga-bunga

Related posts

0 comments:

ABOUT THIS BLOG

Media untuk berbagi dan memasyarakatkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

© 2013 TGB FOR RI1. Designed by Bloggertheme9
Proudly Powered by Blogger.