ilmu nahwu adalah

No comments:
27 January 2015

Yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah mengenai perubahan keadaan suatu kata, dimana biasanya perubahan ini bisa berupa harokat akhir suatu kata atau bentuk akhir dari suatu kata.
Contoh Perubahan harokat akhir suatu kata :
جَاءَ رَجُلٌ Seorang laki-laki datang
رَأَيْتُ رَجُلاً Aku melihat seorang laki-laki
مَرَرْتُ بِرَجُلٍ Aku bertemu dengan seorang laki-laki
Dari contoh di atas, terlihat perubahan harokat akhir huruf ل (lam) dimana perubahan ini tergantung dari susunan atau keadaan kata pada kalimat.
Contoh perubahan bentuk akhir suatu kata:
جَاءَ الْمُسْلِمُوْنَ Para kaum muslimin datang
رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ Aku melihat para kaum muslimin
مَرَرْتُ بِالْكَافِرَيْنِ Aku berpapasan dengan 2 orang kafir
Dari contoh di atas, terjadi perubahan bentuk الْمُسْلِمُوْنَ menjadi الْمُسْلِمِيْنَ , yang disebabkan susunan atau letak dari kata tersebut di dalam kalimat. Sehingga ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir suatu kata atau bentuk akhir kata inilah yang disebut dengan ilmu nahwu.
Dalam Ilmu Bahasa Arab, pembahasan mengenai Ilmu Nahwu tidaklah terlepas dari Ilmu Shorof.
Ilmu Shorof adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah perubahan kata, dimana dengan berubahnya kata, menjadikan perubahan pada maknanya.
Jika Ilmu Nahwu membahas mengenai perubahan akhir dari suatu kata, baik perubahan dalam harokat atau bentuknya, maka Ilmu Shorof membahas mengenai perubahan kata itu sendiri.
Contoh :
نَصَرَ (Nahsoro) Telah menolong (kata kerja)
يَنْصُرُ (Yanshuru) Sedang/akan menolong (kata kerja)
نَاصِرٌ (Naashirun) Orang yang menolong (Subjek)
مَنْصُوْرٌ (Manshuurun) Orang yang ditolong (Objek)
Dari contoh di atas, ada 3 huruf yg sama, yakni ن (nun), ص (shod), ر (ro) yang membentuk kata نَصَرَ sebagai kata dasarnya, sedangkan kata2 lainnya merupakan turunan dari kata dasar tersebut. Jadi kalau ingin cari arti kata مَنْصُوْرٌ di kamus, jangan mulai mencarinya dari huruf م (mim) melainkan dari huruf ن (nun) dari kata نَصَرَ, karena kata مَنْصُوْرٌ adalah turunannya
Dari hal ini, terlihat perbedaan dari ilmu nahwu dan ilmu shorof. Jika kita ringkas, ilmu nahwu adalah ilmu mengenai suatu kata ketika telah masuk dalam kalimat, adapun ilmu shorof adalah ilmu mengenai suatu kata sebelum masuk ke dalam kalimat yang meliputi perubahan bentuk katanya.
Agar lebih mudah lagi memahami, perhatikan kalimat berikut
لا يعلم مِنْ إيضاح جمل علْم الكتاب أحد جهل سعة لسانِ العرب
“Seseorang tidak akan mengetahui penjelasan susunan kata yang dikandung ‘ilmu Al Quran jika ia tidak mengerti akan luasnya bahasa Arab”.

Related posts

0 comments:

ABOUT THIS BLOG

Media untuk berbagi dan memasyarakatkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

© 2013 TGB FOR RI1. Designed by Bloggertheme9
Proudly Powered by Blogger.